Валута
+359 899 600 771; +359 877 299 269
България
office@place4you.bg

Политика за бисквитките

77. При използване на сайта https://place4you.bg, Администраторът автоматично запазва определена информация, която Вашият компютър или друго крайно устройство изпраща към сървър на Администратора, във връзка с Вашата активност. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри и може да включва IP адреса на Потребител, дата и час, в който е посетена съответната страница от сайта, времето прекарано на нея, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.
78. Кукитата („Бисквитките”; „cookies”) и други технологии за проследяване (например кукита в браузъра, пиксели, уеб-маяци, технологията AdobeFlash) се състоят от малки парчета данни, често включващи де-идентифициран или анонимен уникален идентификатор. Сайта, приложенията и другите Услуги на Администратора, могат да изпращат такива данни към браузъра или устройството Ви при първото използване на дадена Услуга от него, след което да съхраняват данните на Вашия компютър /крайно устройство/, така че да могат да ползват достъп до информация при следващите ползвания на тази Услуга. Тези технологии могат също така да се ползват за събиране и съхраняване на информация относно ползването на Услугите на Администратора от Потребителя.
79. Администраторът използва бисквитки (cookies) с цел предоставяне на услугите си, в случаи като: да Ви разпознае като Потребител на услугите, да запомни предпочитания от вас език и да улесни навигацията в сайта на Администратора, за съхранение на настройки на услугата, възможност за повтаряне на предишни търсения, автоматичен вход, статистика, последно посещавани категории, области и обяви, за да Ви осигури нормален и качествен достъп до услугите с всички техни функционални възможности, за проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното Ви устройство, необходими за нормалния достъп и ползване на услугите и информирането му за липсата на такива, за проследяване и предотвратяване извършването на регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице и злоумишлени действия.
80. Бисквитки също се ползват за управление на рекламни банери, без те да бъдат асоциирани към потребителски акаунти.
81. В използваните от Администратора бисквитки (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
82. Бисквитки могат да бъдат инсталирани и от трети лица, с цел рекламиране на стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Вас по време на Вашето посещение на сайта и другите сайтове. Администраторът няма достъп до или контрол върху използването на тези бисквитки. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на сайта https://place4you.bg, като например кой сайт Ви е препратил към сайта https://place4you.bg, кои интернет страници сте посетили в сайта, информация за посещенията Ви в други сайтове, но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакти или други лични данни, които биха могли да дадат възможност на трето лице да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.
83. Администраторът използва системи за анализ, свързани с различни search engine интернет реализации. Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google”). Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация, с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ. Информация за употребата на бисквитки от тяхна страна може да намерите в техния сайт ( https://www.google.com/policies/privacy/ ).
84. Вие имате право по всяко време да забраните и/или да изтриете бисквитките на Вашето устройство. За повече информация моля, обърнете се към раздел „Помощ” на Вашия браузър.
85. Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими бисквитки, тяхното изключване може да доведе до пълната или частична невъзможност да достъпите до сайта https://place4you.bg и/или услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от Вас при предишни посещения в сайта настройки, и/или до съществено влошаване на качеството на услугите, за което Администраторът не носи отговорност.
86. С настоящото Вие декларирате и се съгласявате, че с блокирането на някои или на всички бисквитки, Вие няма да имате достъп до определени функции, съдържание или персонализация, предоставяни чрез Услугите на Администратора.

XIII. Промени
87. Администраторът си запазва правото едностранно и по всяко време да изменя настоящите Общи условия и Политиката си за защита на личните данни, като своевременно публикува тези промени в сайта на адрес: https://www.https://place4you.bg/agreement.html
88. Като продължавате да използвате услугите на Администратора, след актуализациите на Общите условия и на Политика за защита на личните данни, Вие потвърждавате, че ги приемате и сте съгласни с промените.
89. Администраторът си запазва правото да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, включително и чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в сайта, с цел да информира потребителите за нови услуги или за промяна в условията на предлаганите досега услуги в сайта.
90. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско и европейско законодателство.

XIV. Информация за контакт
91. За повече информация за нашите услуги и по въпроси свързани с Политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с Администратора на посочените по-долу контакти:

“Плейс Фор Ю“ ООД
Телефон: +359 899 600 771; +359 877 299 269
Имейл: office@place4you.bg